Klimasatsing i kystfiskehavner

Flakstad kommune, Næring og utvikling

Kommunevåpen. Bilde av havn.

Hvorfor klimasatsing?

Fiskeriene er i stadig utvikling ift struktur, teknologi og marked. Produksjon og eksport av fisk avhenger av gode produkter og god konkurransekraft hos kresne sjømatkunder. De siste årene har krav til reduksjon energibruk og klimagassutslipp kommet sterkt fra markedet, og utfordrer nå kystfiskeriene til å komme i gang med prosessen mot dokumentert lavere klimaspor. Havfiskeflåten har i noen år hatt miljømerking gjennom MSC, men kystfiskeflåten har ikke miljøsertifisering som ivaretar deres typiske driftsopplegg og fortrinn.

Et viktig skritt på vegen er dokumentasjon av dagens praksis og klimaspor i verdikjeden for kystfiske. Hovedmålet for dette prosjektet er derfor kartlegging og energi/utslippsmålinger av typiske kystfiskebåter, fiskemottak og logistikk til videreforedling og marked.

Myndighetene har vedtatt strenge mål for reduksjon av klimagassutslipp i Norge. For Lofoten utgjør fiske, havbruk og sjøtransport rundt 50 % av utslippene. I tillegg kommer klimagassutslipp fra mottak, produksjon, frysing og transport av fiskeprodukter. For å nå målene må klimagasutslippene halveres fra dagens nivå. 3000 fiskebåter kan halvere sine klimautslipp gjennom elektrifisering og andre tiltak. Kystfiskeflåten har i dag utslipp på rundt 440.000 tonn årlig. På landsida kan utslippene reduseres på flere måter, bl.a. gjennom redusert bruk av fossil energi, bruk av miljøvennlige kjølemedier og mer effektiv logistikk med transport og lagring.

Du kan lese mer om prosjektet og hvordan Flakstad kommune jobber med klimasatsing på infosiden om prosjektet.